Met Lijn 61 Qbuzz naar Middelstum

Online kwam ik het Huizinger Ommetje tegen. Die heb ik vandaag gewandeld. Het ommetje is door dorpelingen uitgezet langs akkers en weilanden. Op het land stonden tarwe en aardappelen onder prachtige wolkenluchten. De koeien waren harstikke blij om me te zien. Ze stormden op mij af. Blijkbaar zijn ze gewend aan het schrikdraad, ze hielden gelukkig anderhalve meter afstand. Ik ben geen koeien gewend en ik vind ze maar lomp.
Gezien de regen in de afgelopen dagen liep ik op mijn Desert Combat Boots. Die werden zwaar van de braggel. Maar op het asfalt liep ik het er zo weer af

Kerkhof

Ik heb mijn broodjes opgegeten op het kerkhof. Op kerkhoven staan altijd bankjes, soms is er een waterkraan en een toilet. Op deze niet. Wel is er een heel mooi baarhuisje en toegangshek

Aardbeving

De aardbeving Huizinge 2012 hebben wij in de stad ook wel gevoeld. Ik lag in bed en voelde trillingen in mijn ruggengraat. Ik was bang dat ik een attaque had, ik sliep ook vrij snel weer door. In het dorp heb ik geen sporen van de beving gezien, maar het is ook alweer 11 jaar geleden. En na deze Big One is er een belangrijke discussie over gaswinning op gang gekomen. Huizinge nu is prachtig

De Janskerk

Die bakstenen kerkjes zijn toch wel zo mooi. Hoewel ik niet religieus ben, brand ik altijd kaarsjes voor het welzijn van mijn kinderen. Dat vind ik een mooi ritueel. Ik brand mijn eigen Led-kaarsjes. Bij vertrek neem ik ze weer mee

Plaats Melkema

Ik liep langs ‘t Òl Schoultje naar boerderij Melkema. Deze boerderij ligt aan de andere kant van het dorp. Ik hou van de kenmerkende achterkanten van boerderijschuren, zo met de kont naar de weg. Melkema staat leeg, is in eigendom van Groninger Landschap en wacht op haar bestemming. In ‘toene’ heb ik een fotoshoot met mezelf gemaakt. Er stond een monumentale beuk en ik zag ook een oude kastanje. Ik vermaak mij altijd prima op verlaten plekken

Beste tippel

Ik had een bus te halen, dus in flinke pas over de Delleweg terug naar Middelstum langs de Dellehoeve. Met z’n mooie Rouw- en Trouw voordeur. Waarom deze boerderij geen Delleheerd heet, weet ik niet. Hoeve klinkt zo on-Gronings. In veel voortuinen staat tegenwoordig de Groningse Staander en dat vervult mij met trots!

De reis

Groningen-Middelstum Lijn 61 Qbuzz
Wandelen 10,4 km
Reiskosten € 6.36
Reisduur 11:25-18:33: 7:08

Categories