Usquert, Noordpolderzijl en Warffum

Uitstappen op station Usquert Usquert was een rijk dorp tijdens het interbellum, je weet zelf. Dat is nog te zien aan voorname villa’s en enorme boerderijen buiten de bebouwde kom. Zelf vond ik het een typisch Hogelandster dorp met Groninger dwarshuisjes van rode steen. De automatiek is al jaren gesloten, maar er is nog wel […]